Maverick Advocaten in Zorgvisie over NZa toezicht op zorgplicht van zorgverzekeraars

Diederik Schrijvershof is door Zorgvisie geïnterviewd over het gemis aan effectief toezicht door de Nederlandse Zorgautoriteit op de zorg(inkoop)plicht van zorgverzekeraars. De ggz kenmerkt zich al jaren door grote wachtlijsten. Diederik legt desgevraagd uit dat een belangrijke oorzaak van deze wachttijden is dat de zorgplicht – eigenlijk: de zorginkoopplicht – wordt geschonden door zorgverzekeraars. De NZa moet als toezichthouder optreden als zorgverzekeraars deze plicht niet (dreigen) na te komen, maar effectieve handhaving door de NZa ontbreekt.

Maverick Advocaten pleit al jaren voor actie op dit vlak door de NZa en reikt verschillende oplossingen aan. De NZa zou het probleem bij de bron kunnen aanpakken door in het begin van het jaar direct te controleren of de ingekochte zorg overeenkomt met de zorgvraag in de betreffende regio. Ook zou de NZa een laagdrempelig meldpunt schending zorg(inkoop)plicht kunnen inrichten op haar website, zoals dat al tien jaar bestaat voor het melden van zorgfraude bij de NZa.

Het volledige interview is hier te lezen. Meer informatie is te raadplegen in deze blog.

Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders en plichten voor zorgverzekeraars raadpleeg www.zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154