Maverick Advocaten in tijdschrift Franchise & Recht over franchise en mededinging

Martijn van de Hel heeft voor de decembereditie van het tijdschrift Franchise & Recht informatiebron een artikel geschreven over de ontwikkelingen van de franchiseovereenkomst in het mededingingsrecht. Hij is onder meer ingegaan op de stelplicht en bewijslast van non-concurrentiebedingen en verticale prijsbinding. Ook heeft hij uitvoerig stilgestaan bij de mogelijkheden van beperkingen op de online verkoop van artikelen door de franchisegever, naar aanleiding van het recente belangwekkende Coty-arrest. Zie daarvoor ook onze blog. Overige ontwikkelingen die in het artikel aan bod komen, zijn de toekomst van de groepsvrijstellingsverordening en geo-blocking.

Het gehele artikel is hier te lezen.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257