Industrie, Transport & Automotive

Industrie

Nog niet zo lang geleden was de industrie het ondergeschoven kindje van de Nederlandse economie. Dit is veranderd met het succes van Nederlandse hightech bedrijven, waaronder Brainport in Zuidoost Nederland, en de herwaardering van de traditionele maakindustrie. De industrie is een divers onderdeel van onze economie, van hightech tot commodity. Onderzoek van ACM wijst uit dat een groot aantal industrieën een verhoogd risico heeft op klassieke kartelvorming. Dit speelt vooral bij geconcentreerde markten met relatief weinig dynamiek en geen of nauwelijks groei. Juist in dit soort markten hebben ACM en de Europese Commissie de afgelopen jaren overtredingen van het kartelverbod vastgesteld en hoge boetes opgelegd. In innovatieve en meer dynamische markten kampen bedrijven met andere vraagstukken, bijvoorbeeld als zij willen samenwerken met andere ondernemingen. Het mededingingsrecht kent specifieke regels voor samenwerkingen op het gebied van specialisatie, R&D of marketing. Een goede controle vooraf kan veel problemen voorkomen.

Transport

Het belang van de mainports Schiphol en de haven Rotterdam voor de Nederlandse economie is groot. Deze mainports zijn een belangrijke aanjager van de transport- en logistieksector. De mainports zijn afhankelijk van goede weg, spoor- en waterverbindingen met het achterland. Zeker voor het transport van perishables zijn betrouwbare en snelle verbindingen cruciaal. Wanneer voor een infrastructuur weinig alternatieven bestaan, kunnen discussies ontstaan over de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de infrastructuur. Daarnaast bestaan er traditionele risico’s op overtreding van het kartelverbod, zoals bij afspraken over capaciteitsbeperkingen. Vergelijkbare vraagstukken spelen ook bij het openbaar personenvervoer. Aanbestedende diensten kiezen geregeld voor multimodale concessies (zoals bus én tram in één concessie). Vervoerders moeten hierdoor vaker samenwerken om een concurrerend bod te doen. Ook dit kan onder het bereik van de mededingingsregels vallen.

Automotive

De klimaatverandering en verduurzaming heeft een grote impact op de automotive sector. Veel automotive bedrijven, van pomphouders tot omvangrijke autofabrikanten, zijn genoodzaakt kritisch naar hun strategie en productaanbod te kijken. Dit leidt tot diverse strategische samenwerkingen en overnames. Ook als het economische beter gaat, blijft er druk op de bedrijfsvoering en bieden nieuwe ontwikkelingen zoals elektrisch rijden kansen, maar ook bedreigingen en die kunnen leiden tot conflicten. Het mededingingsrecht speelt hierbij vaak een cruciale rol, bijvoorbeeld bij langdurige afnamecontracten of het verkrijgen van toegang tot E-laadpunten. De specifieke Europese regelgeving voor de autobranche is gewijzigd waardoor de bescherming van autodealers grotendeels is verdwenen. Veel fabrikanten en importeurs hebben hun contracten en dealernetwerk herzien. Conflicten over multibranding, im- of export van voertuigen of toelating tot het dealernetwerk komen geregeld voor.

Voor informatie over de rechten en verplichtingen tijdens een bedrijfsbezoek van ACM en/of de Europese Commissie zie www.invalacm.nl.

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754