Blogs compliance

Toezichthouders richten zich op publieke uitlatingen door bedrijven

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar schending van de mededingingsregels door containerlijnvaartrederijen. Het vermoeden bestaat dat de rederijen hun tarieven afstemmen door geplande prijsverhogingen publiekelijk bekend te maken. Het onderzoek past in de groeiende belangstelling van mededingingsautoriteiten naar verboden uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie. Bekijk blog >

De 10 trends voor 2014

Dit jaar zal een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van het mededingingsrecht, economische regulering en het consumentenrecht. Maverick Advocaten zet voor u de tien belangrijkste trends voor 2014 op een rij. Bekijk blog >

Prijsbinding bij distributie op radar mededingingsautoriteiten

Recente activiteiten van de toezichthouders in de Europese Unie maken duidelijk dat steeds vaker tegen verticale prijsbinding (RPM) wordt opgetreden. Producenten en groothandelaren - zeker als zij in meerdere lidstaten actief zijn - dienen (nog) waakzamer te worden en te voorkomen dat zij met hun distributeurs en retailers afspraken maken over prijsbinding. Bekijk blog >

Gezamenlijke inkoop volgens de ACM: concurrentie is een keuze

De Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) heeft onlangs bevestigd dat inkoopcombinaties zelden een probleem vormen. Dat er voldoende (rest)concurrentie overblijft, is iets waarvoor een inkoopcombinatie zelf verantwoordelijk is. Bekijk blog >

Concurrentie op het spoor: ACM onderschat eigen bevoegdheden

Op 11 november jl. publiceerde de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) haar quickscan personenvervoer per spoor. De publicatie van deze quickscan valt samen met de publicatie van een nationale impact assessment van het externe onderzoeksbureau Rebel in verband met het vierde EU-spoorpakket. Bekijk blog >

E-commerce en mededingingsrecht: hoe om te gaan met online distributie en prijserosie?

De wereld is in toenemende mate online. Dit geldt ook voor de distributie van producten. De  Europese Commissie heeft het belang van internetdistributie in de gaten. In diverse lidstaten zijn al boetes opgelegd voor mededingingsbeperkend e-commercebeleid. Bekijk blog >

Hogere boetes ACM: politieke wensen ketsen af op juridische grenzen

Nederland moet bezuinigen. Al enkele jaren staat vast dat ook Nederland er niet aan ontkomt de tering naar de nering te zetten. Naast bezuinigen wordt ook gekeken naar mogelijkheden om de inkomsten van de overheid te vergroten. Tot de meest creatieve ideeën op dit gebied behoort de afspraak van de regeringspartijen VVD en PvdA om in de begroting van het Ministerie van Economische Zaken een “taakstellende” bezuiniging op te nemen. Bekijk blog >
< 1 .. 4 5 6 7 8 9 10 >