Blogs compliance

Wat gaan Europese Commissie en ACM met E-commerce & E-tailing doen?

De wereld is in toenemende mate online en dat geldt ook voor de distributie van producten. De Europese Commissie stelt veel waarde te hechten aan het belang van internetdistributie, ook wel “e-tailing” genoemd. Wat zijn de ontwikkelingen van e-tailing in Nederland en in de andere Europese lidstaten en wat kan hiervan verwacht worden? Bekijk blog >

Hof van Justitie scherpt voorwaarden toepassing kartelverbod aan

Het Hof van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat overtreding van het kartelverbod alleen een gegeven is indien een afspraak tussen ondernemingen de concurrentie in voldoende mate verstoort. Het is de vraag in hoeverre dit in de praktijk consequenties heeft. Bekijk blog >

In geval van sancties mag kartel soms wel

De roep om financiële bijstand voor ondernemingen die getroffen worden door het sanctiebeleid van Rusland klinkt luid. Het lijkt onredelijk dat de gevolgen van de Russische handelsboycot worden afgewenteld op een beperkt aantal bedrijven die - toevallig - zijn getroffen door de boycot. Tijdelijke crisiskartels kunnen, onder strikte voorwaarden, uitkomst bieden voor deze ondernemingen. Bekijk blog >

Nieuwe regels voor ACM per 1 augustus 2014

Op 1 augustus 2014 is de Stroomlijningswet in werking getreden. Deze wet harmoniseert de bevoegdheden waarover ACM - als opvolger van NMa, OPTA en Consumentenautorieit - beschikte op grond van verschillende wetten. De Stroomlijningswet bevat daarnaast een aantal andere wijzingen, zoals de omzetdrempels voor concentratiecontrole. Bekijk blog >

Gaat ACM misbruik van machtspositie eindelijk aanpakken?

Boetes wegens misbruik van machtspositie zijn relatief uitzonderlijk. Als mededingingsautoriteiten al misbruik van machtspositie-zaken oppakken, dan monden die steeds vaker uit in toezeggingsbesluiten. Dat zijn besluiten waarin de mededingingsautoriteit een toezegging van de onderneming wiens gedrag wordt onderzocht formeel vastlegt in een besluit maar geen boete oplegt.   Bekijk blog >

Kartelschadeclaims: Nederland aantrekkelijk voor follow-on zaken

Al enige tijd is Nederland binnen Europa één van de meest populaire jurisdicties voor het aanhangig maken van (follow-on) kartelschadeclaims. Bekijk blog >

Concurrentie en consumentenbescherming in de reisbranche

De reisbranche staat volop in de schijnwerpers van Nederlandse en buitenlandse toezichthouders. De toezichthouders zijn er op uit bestaande beperkingen in de prijsconcurrentie tussen reisaanbieders op te heffen. Dit moet de concurrentie tussen reisaanbieders verder vergroten. Bekijk blog >
< 1 .. 3 4 5 6 7 8 9 10 >