Blogs compliance

Rechtbank verwerpt passing-on verweer en stelt zelf kartelschade vast

In een belangwekkende uitspraak heeft de rechtbank Gelderland Alstom op 10 juni 2015 veroordeeld tot het vergoeden van EUR 14,1 miljoen schade aan TenneT vanwege haar rol in het gasgeïsoleerd schakelmateriaal-kartel. Interessant aan de uitspraak is de verwerping van het passing-on verweer, maar ook de wijze waarop de schade wordt vastgesteld door de civiele rechter. Bekijk blog >

Nut en noodzaak compliance programma mededingingsrecht

Voor ondernemingen is het verstandig om een compliance programma in te voeren. Een dergelijk programma zorgt ervoor dat medewerkers zich bewust zijn van de mededingingsregels en deze in acht nemen. Bekijk blog >

Follow-on kartelschadeclaims: Nederland blijft populaire jurisdictie

Al geruime tijd wordt Nederland binnen Europa beschouwd als één van de populairste jurisdicties voor het aanhangig maken van (follow-on) kartelschadeclaims. In dit blog worden de recente ontwikkelingen op een rij gezet. Bekijk blog >

Wat nu te verwachten van ACM en Europese Commissie bij toezicht op E-commerce?

Afgelopen tijd gaat er in binnen- en buitenland de nodige aandacht uit naar verticale overeenkomsten en dan met name ten aanzien van internetverkopen (“e-commerce”). Deze ontwikkelingen kunnen voor producenten en distributeurs grote gevolgen hebben. Voor die ondernemingen is het dan ook raadzaam om (internet)distributieovereenkomsten goed tegen het licht te houden. Bekijk blog >

Booking.com past beste prijsgaranties aan

De Franse, Zweedse en Italiaanse mededingingsautoriteiten hebben de toezegging van Booking.com om haar beste prijsgarantie aan te passen geaccepteerd. Ook ACM heeft recent bevestigd dat dergelijke garanties concurrentiebeperkend kunnen zijn. Bekijk blog >

Arresten in Degussa en Akzo: uitholling van het Europees clementieprogramma?

Het Gerecht heeft de beroepen van Degussa en Akzo tegen de (voorgenomen) publicatie van een aangepaste openbare versie van de boetebeschikking afgewezen. In deze nieuwe versie wordt onder andere informatie uit het clementieprogramma openbaar gemaakt. De vraag is wat deze uitspraak voor effect heeft op de spanning tussen een effectief clementieprogramma en de wens om transparantie.   Bekijk blog >

Besluit van ACM in de AstraZeneca-zaak: van kartelparadijs naar monopolieparadijs?

ACM besloot onlangs dat AstraZeneca niet beschikte over een dominante positie zodat er geen sprake kon zijn van een overtreding van het verbod op misbruik van machtspositie. Deze zaak sluit naadloos aan bij ACM’s terughoudende benadering zaken op dit gebied te onderzoeken. De vraag rijst of Nederland in een monopolieparadijs verandert. Bekijk blog >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >