Hoge boete producent Milka en Oreo voor beperken parallelhandel

De Europese Commissie heeft een boete van bijna € 340 miljoen opgelegd aan Mondelez voor het opleggen van territoriale restricties aan klanten. Beperking van de parallelhandel is in strijd met de mededingingsregels.

Aanleiding voor de boete van de Europese Commissie (“Commissie) waren de jarenlange gedragingen van Mondelez gericht op beperking van de import en export door afnemers. Mondelez is de grootste producent van chocolade-, koek-, en koffieproducten (o.a. Milka en Oreo) ter wereld. Volgens de Commissie heeft Mondelez hiermee het kartelverbod (artikel 101 VWEU) en het verbod op misbruik van machtspositie (artikel 102 VWEU) overtreden.

De Commissie constateerde meerdere overtredingen van het kartelverbod. Ten eerste beperkte Mondelez de gebieden en klanten waaraan zeven grote handelaren de producten mochten doorverkopen. Eén handelaar werd verplicht een hogere prijs te hanteren bij export naar het buitenland. Ten tweede verhinderde Mondelez tien exclusieve distributeurs zonder toestemming te reageren op verkoopverzoeken uit andere lidstaten.

Daarnaast heeft Mondelez misbruik van haar economische machtspositie gemaakt. Mondelez had geweigerd chocoladerepen aan een Duitse handelaar te leveren om hiermee doorverkoop in Oostenrijk, België, Bulgarije en Roemenië te voorkomen waar de prijzen hoger lagen. Ook zou Mondelez om dezelfde reden de levering van chocolade in Nederland hebben gestaakt om te voorkomen dat de producten in België werden verkocht.

Deze boete past bij de toenemende aandacht van de politiek en toezichthouders voor prijsverschillen tussen EU-landen als gevolg van beperkingen van de interstatelijke handel. In 2019 kreeg bierbrouwer AB InBev voor vergelijkbare overtredingen van de Commissie een boete van € 200 miljoen opgelegd. De wijze waarop de boete voor Mondelez is berekend is anders dan in andere zaken. Eerder baseerde de Commissie de boete op 8% van de betrokken omzet. In dit geval heeft de Commissie voor een percentage van 10% gekozen. De Commissie hoopt dat dit een afschrikwekkend effect zal hebben.

De boete voor Mondelez verandert niets aan de mogelijkheid voor leveranciers om in het kader van selectieve- of exclusieve distributie specifieke verkoopbeperkingen aan afnemers op te leggen. Zo is het bij een marktaandeel onder 30% toegestaan selectieve distributeurs te verbieden aan niet-geselecteerde wederverkopers te verkopen. Ook is het toegestaan maximaal vijf exclusieve distributeurs per gebied of klantengroep aan te wijzen en andere afnemers te verbieden actief in dit gebied of aan deze klanten te leveren. De territoriale restricties van Mondelez ging veel verder en waren erop gericht prijsconcurrentie tegen te gaan.

Interessant is dat de Nederland samen met zeven andere lidstaten op dezelfde dag dat de boete voor Mondelez bekend werd met een voorstel is gekomen om in de EU territoriale leveringsbeperkingen verder aan banden te leggen. Het voorstel betreft een verbod op discriminatie naar vestigingsplaats waardoor beperking van de parallelhandel preventief kan worden voorkomen. De Commissie heeft aangeven dat zij onderzoek zal doen naar nieuwe mogelijkheden om dit soort beperkingen aan te pakken. Ook heeft de Commissie aangekondigd dat er nieuwe boetes in het verschiet liggen. Leveranciers zijn dus gewaarschuwd.

Deze blog is ook verschenen in de rubriek Snelrecht van het vakblad Mr. Het artikel is hier te lezen.

Voor alle informatie over een bedrijfsbezoek van de ACM en de Europese Commissie, zie invalacm.nl

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn