Maverick Advocaten reageert in Global Competition Review op ACM Leidraad Duurzaamheids­afspraken

Diederik Schrijvershof gaf in Global Competition Review een reactie op ACM’s nieuwe concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken. Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) publiceerde op 9 juli 2020 haar concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken. Deze leidraad zal het Visiedocument Mededinging en Duurzaamheid uit 2014 en de Uitgangspunten toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken uit 2016 vervangen. De Europese Commissie reageerde nog dezelfde dag op het ACM voorstel, zie hier.

ACM lichtte onder andere de Volkskrant de komst toe van haar nieuwe concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken. Het onderwerp van de (on)mogelijkheden van samenwerking tussen concurrenten in het kader van duurzaamheid en het risico op ‘greenwashing van kartels’ leidt regelmatig tot (maatschappelijke) discussies, zie hier. ACM wordt geregeld gezien als sta in de weg bij duurzaamheidsinitiatieven. Eerder strandde bijvoorbeeld het initiatief van de ‘Kip van Morgen’ op bezwaren van ACM. Dit nadat dit initiatief door ACM was beoordeeld aan de hand van ACM's Visie op mededinging en duurzaamheid.

De Europese en Nederlandse mededingingsregels verbieden afspraken tussen ondernemingen die de concurrentie beperken. Duurzaamheidsafspraken tussen concurrenten kunnen onder omstandigheden verenigbaar zijn met het Nederlandse en Europese kartelverbod. ACM’s leidraad beschrijft de mogelijkheden die er zijn in het mededingingsrecht voor ondernemingen om afspraken te maken om de economie en de samenleving duurzamer te maken. Onder duurzaamheid valt onder andere de bescherming van milieu, biodiversiteit, klimaat, volksgezondheid, dierenwelzijn en eerlijke handel. ACM wil nu met haar Leidraad Duurzaamheidsafspraken de mogelijkheden verruimen voor samenwerking tussen concurrerende bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Vooral voor het bereiken van klimaatdoelen, zoals vermindering van CO2- uitstoot, krijgen bedrijven meer mogelijkheden om afspraken te maken. Dat kan volgens de ACM als de voordelen voor de gehele samenleving opwegen tegen de nadelen van de mogelijke beperking van de concurrentie.

ACM meldt niet meteen boetes op te leggen als bij duurzaamheidsafspraken de Leidraad Duurzaamheidsafspraken zo goed mogelijk is gevolgd, maar die afspraken uiteindelijk toch niet in overeenstemming het met mededingingsrecht blijken te zijn. ACM wil in dat geval eerst in overleg treden met de betrokken partijen. Dat is een positieve ontwikkeling. Die aanpak is niet geheel nieuw want die wordt sinds 2015 door ACM in de eerstelijns zorg toepast. In de eerstelijns zorg is die aanpak een succes volgens een ACM-evaluatie.

Diederik Schrijvershof is door Global Competion Review om een eerste reactie op deze conceptleidraad gevraagd. GCR schrijft:

“Maverick Advocaten partner Diederik Schrijvershof in Amsterdam said although the authority’s draft guidelines “seems to be ground-breaking”, its approach of refraining from fining companies and instead asking for the agreement to be amended “has been tried and tested by the authority regarding cooperation in the healthcare sector”.

The enforcer has received a lot of criticism for its approach in the healthcare sector, but so far “there is no reason to assume that this method has led to an increase in cartels”, he said.

Schrijvershof added that the authority’s decision to publish the guidelines in Dutch and English “fuels the debate” on sustainability and competition law across the EU. “This is a debate that is very much needed in society also for the benefit of future generations,” he said.

Reageren op de concept leidraad van ACM

Reageren op de concept leidraad van ACM is mogelijk: ACM houdt tot 1 oktober 2020 een consultatie van deze concept-leidraad. Voor vragen daarover kunt u contact met ons opnemen. Voor meer informatie over ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, zie onze eerdere blogs hier, hier, hier en hier.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Voor alle informatie over een bedrijfsbezoek van ACM en de Europese Commissie zie invalacm.nl

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853