Maverick Advocaten over Lundbeck in Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht

Diederik Schrijvershof en Leah Peeters schreven de bijdrage ‘Hof van Justitie laat pay-for-delay-overeenkomsten in stand’ voor het tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (“JGR”). In deze bijdrage wordt ingegaan op de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het “Hof”) in de zaak Lundbeck.

Farmaceut Lundbeck sloot nadat haar octrooi op het antidepressivum citalopram verliep schikkingsovereenkomsten met vier generieke producenten. De Europese Comissie kwalificeerde die schikkingsovereenkomsten als ‘pay-for-delay-overeenkomsten’ en legde een boete op aan de farmaceuten. Het Hof gaat in op de vraag i) of Lundbeck en de generieke producenten (potentiële) concurrenten van elkaar zijn. Ook gaat het Hof in op de vraag ii) of de schikkingsovereenkomsten een zogenaamde ‘doelbeperking’ vormen. In de bijdrage wordt de uitspraak van het Hof in de context van eerdere pay-for-delay-uitspraken geplaatst. Ook wordt ingegaan op de samenhang tussen het kartelverbod en het verbod op misbruik van een economische machtspositie in het kader van pay-for-delay-overeenkomsten.

Een verkorte versie van de annotatie kan in deze blog worden gevonden. Meer informatie over mededingingsrecht in de farmaceutische sector kan worden gevonden in deze, deze en deze blog.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154