Maverick Advocaten over inkoopmacht van retailers in de agri- en foodsector en verduurzaming van landbouw- en voedselvoorzieningsketen

Diederik Schrijvershof schreef de bijdrage: Verduurzaming van landbouw- en voedselvoorzieningsketen en inkoopmacht van retailers: een ongelukkig huwelijk. Biedt het mededingingsrecht uitkomst? voor het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. In de bijdrage wordt ingegaan op de gevolgen van (i) de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen, (ii) het verbod op misbruik van een economische machtspositie in de agri-foodsector, (iii) sectorspecifieke aanpassingen van het misbruikverbod, zoals een verbod op misbruik van economische afhankelijkheid, (iv) een verbod op verkoop onder kostprijs en (v) de ruimte voor Producentenorganisaties en samenwerking bij horizontale en verticale duurzaamheidsinitiatieven.

Diederik Schrijvershof schreef eerder over de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen een bijdrage in het Nederlands tijdschrift voor Europees recht. In die bijdrage wordt onder andere de handhaafbaarheid van de Wet OHP alsook de praktische bezwaren bij grensoverschrijdende gevallen beschreven. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid voor de Nederlandse wetgever om verdergaande maatregelen te treffen. Voorts komt het mogelijke succes van de Wet OHP, mede in het licht van de cruciale rol die de ACM zal (moeten) spelen bij de handhaving van de Wet OHP, aan bod. Meer informatie over de Wet OHP is te vinden in deze blog en deze blog. Voor meer informatie over het toezicht op inkoopmacht van retailers, handhaving door de ACM bij misleidende duurzaamheidsclaims in de agri-foodsector zie deze blog en deze blog. Lees hier over de toepassing van het mededingingsrecht bij de (vorming van) coöperaties in de agri- en foodsector en hun leden. In deze blog wordt uiteengezet wat de (on)mogelijkheden zijn voor (sectorbrede) samenwerking bij duurzaamheidsafspraken.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853