Maverick Advocaten op Thuiswinkel.org met opiniestuk over handhaving dark patterns

De Europese Commissie deed recent onderzoek naar het gebruik van manipulatieve praktijken door webshops, de zogenaamde ‘dark patterns’. Hieruit blijkt dat bijna 40% van de onderzochte websites ten minste één dark pattern bevatte. De Commissie onderzoekt momenteel of consumenten voldoende worden beschermd en heeft nationale consumentenautoriteiten gevraagd ideeën aan te dragen voor verbetering daarvan.

De Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) stelt voor om webshops te verplichten om webshops “inherent eerlijk” te maken. Een dergelijke open norm vormt een groot risico voor de rechtszekerheid, wijkt sterk af van huidige regelgeving en zal bedrijven naar verwachting opzadelen met additionele compliance-verplichtingen.

Een vergelijkbare ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk – specifiek voor de financiële sector – biedt een weinig hoopvolle blik op de toekomst. Nieuwe regelgeving verlangt van financiële instellingen dat hun dienstverlening aantoonbaar resulteert in “good outcomes” en “fair value” voor consumenten. Ondanks dat er goede intenties ten grondslag liggen aan deze verplichtingen, gaat de uitvoering daar gepaard met enorme administratieve lasten voor bedrijven.

Kortom, het streven van ACM is op zichzelf lovenswaardig, maar de introductie van dit ogenschijnlijk eenvoudige principe heeft alles in zich om te verworden tot een compliance-nachtmerrie voor ondernemers met een webshop. Hierover schreven wij voor Thuiswinkel.org een blog.

Voor meer informatie over consumentenrecht zie onze ander blogs hier en hier en consumentenrecht.info

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318