Maverick Advocaten in De Jurist over (vernietiging) ACM besluit Sanoma/Iddink

Diederik Schrijvershof is door De Jurist om een reactie gevraagd over de voorwaardelijke goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) van de overname van Iddink door Sanoma. Sanoma Learning is via dochterbedrijf Malmberg uitgever van (digitale) leermiddelen en toetsen. Iddink Group is een distributeur van (digitaal) lesmateriaal en eigenaar van Magister, een elektronische leeromgeving en leerling administratiesysteem dat populair is in het voortgezette onderwijs. De ACM heeft deze overname op 26 augustus 2021 voor de tweede keer onder identieke voorwaarden goedgekeurd. Over het oorspronkelijke ACM besluit schrijft De Jurist:

Dat was een bijzondere uitspraak, zegt advocaat mededingingsrecht Diederik Schrijvershof (Maverick Advocaten): ‘Dit was de eerste zaak die betrekking heeft op een overname in digitale markten waarbij ACM aan haar goedkeuring voor de overname een dergelijke pakket remedies heeft verbonden.’

Het oorspronkelijke ACM besluit werd met succes aangevochten door schoolboekenuitgeverij Noordhoff bij de rechtbank Rotterdam. De rechtbank vernietigde het besluit van de ACM omdat het besluit onvoldoende was gemotiveerd. De ACM heeft daarom opnieuw onderzoek gedaan naar de overname van Iddink door Sanoma. ACM’s conclusie is hetzelfde als twee jaar geleden en dus hoeft van de ACM de overname niet ongedaan te worden gemaakt. Wel worden er voorwaarden door ACM aan de goedkeuring verbonden.

Daarnaast is de ACM in hoger beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Dit omdat de ACM meent dat haar oorspronkelijke ACM besluit wel voldoende was gemotiveerd. Over de beweegredenen van de ACM om in hoger beroep te gaan, schrijft De Jurist:

Maar duidelijk is dat de ACM vooral principiële en strategische redenen heeft, zegt Schrijvershof: ‘De ACM wil voorkomen dat het oordeel van de rechtbank precedentwerking gaat krijgen en ook van belang zal zijn voor de eisen die aan de motivering van andere concentratiebesluiten worden gesteld.’” Wat als de CBb de ACM niet in haar gelijk stelt en oordeelt dat de motivering van het besluit ontoereikend was? De Jurist schrijft:‘Dan heeft dat gevolgen voor de praktijk. Als het CBb de lat voor motivering van een concentratiebesluit hoger dan de ACM gaat leggen, zal dat de rechtspositie van ondernemingen versterken die voor goedkeuring van fusies en overnames van goedkeuring van de ACM afhankelijk zijn’, zegt Schrijvershof. ‘Het wordt dus bepaald interessant voor de fusie-en overnamepraktijk wat het CBb gaat oordelen in hoger beroep.’

Het volledige artikel is hier te lezen.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn.

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318