Maverick Advocaten doceert AVDR-cursus kartelverbod

Cyriel Ruers en Annabel Kingma verzorgden de cursus “Kartelverbod | Samenwerking concurrenten, inclusief duurzaamheid, cao en loonafspraken” bij de Academie voor de Rechtspraktijk. Aan bod kwamen onder andere:

 • Kartelverbod (artikel 6 Mw / artikel 101 VWEU)
  • Overeenkomsten, onderling afgestemde feitelijke gedragingen en uitwisseling van commercieel gevoelige informatie
  • Gevoelige onderwerpen met betrekking tot het kartelverbod
  • Horizontale en verticale overeenkomsten
  • Afspraken over commerciële voorwaarden, marktverdelingen en bid-rigging
  • Aandachtspunten en voorbeelden uitwisseling van commercieel gevoelige informatie (bijv. sigarettenfabrikanten en truck-producenten)
  • Kartelverbod en brancheverenigingen
  • Kartelverbod en aanbestedingen
 • CAO- en loonafspraken en het kartelverbod: achtergronden, focus ACM en ACM Leidraad samenwerking concurrenten 2019
 • Duurzaamheid en het kartelverbod:

Het webinar kan (tegen vergoeding) worden bekeken.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257