Blogs wet Vifo

Wet Vifo: praktijkervaringen na eerste jaar FDI-toezicht in Nederland

In deze blog zetten wij de praktijkervaringen uiteen na het eerste jaar Wet Vifo om u te helpen bij het vaststellen van een meldplicht onder dit nieuwe toetsingsregime. Ook worden toekomstige ontwikkelingen op dit gebied besproken. Lees meer >

Vijf tips om mededingingsboetes voor gun jumping bij fusies en overnames te voorkomen

Voorkom hoge mededingingsboetes voor schending meldings- en standstill-verplichting. Lees meer >

Hof bevestigt hoge boete voor overtreding fusiecontroleregels

Het Hof van Justitie heeft de hoge boete voor Altice vanwege overtreding van het concentratietoezicht grotendeels in stand gelaten. Het arrest benadrukt het belang van naleving van de standstill-verplichting. Lees meer >

Het voorstel van de ACM om kleine overnames te toetsen is ondoordacht

Extra administratieve rompslomp, hogere kosten en meer onzekerheid voor bedrijven nu de ACM kleine overnames wil toetsen. Een ondoordacht en onnodig plan. Lees meer >

Fusiecontrole: afname voorspelbaarheid meldingsplicht M&A-transacties, toename administratieve verplichtingen

Uitbreiding van bevoegdheden autoriteiten en nieuwe toetsingskaders voor M&A-transacties. De nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van concentratietoezicht op een rij. Lees meer >

Nieuwe bevoegdheid Europese Commissie: toetsing buitenlandse subsidies bij M&A-transacties en aanbestedingen

De Europese Commissie heeft de bevoegdheid gekregen om subsidies van landen buiten de EU voor bedrijven te toetsen op marktverstorende gevolgen. Lees meer >

Laatste ontwikkelingen en eerste ervaringen met het toezicht op investeringen in sensitieve sectoren

In deze blog worden de laatste ontwikkelingen besproken over het nieuwe toezicht op overnames en investeringen in vitale aanbieders en bedrijven met sensitieve technologie (Wet Vifo). Ook delen wij onze eerste ervaringen met de nieuwe toezichthouder BTI. Lees meer >
1 2 >

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754

Adriaan Craita

T +31 20 238 20 99
M +31 6 19 483 477

Saskia Stolk

T +31 20 238 20 01
M +31 6 50 979 477