Blogs wet Vifo

Fusiecontrole: afname voorspelbaarheid meldingsplicht M&A-transacties, toename administratieve verplichtingen

Uitbreiding van bevoegdheden autoriteiten en nieuwe toetsingskaders voor M&A-transacties. De nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van concentratietoezicht op een rij. Lees meer >

Nieuwe bevoegdheid Europese Commissie: toetsing buitenlandse subsidies bij M&A-transacties en aanbestedingen

De Europese Commissie heeft de bevoegdheid gekregen om subsidies van landen buiten de EU voor bedrijven te toetsen op marktverstorende gevolgen. Lees meer >

Laatste ontwikkelingen en eerste ervaringen met het toezicht op investeringen in sensitieve sectoren

In deze blog worden de laatste ontwikkelingen besproken over het nieuwe toezicht op overnames en investeringen in vitale aanbieders en bedrijven met sensitieve technologie (Wet Vifo). Ook delen wij onze eerste ervaringen met de nieuwe toezichthouder BTI. Lees meer >

Wet Vifo en FDI: alertheid geboden bij investeerders door lage meldingsdrempels

De belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe Wet Vifo met speciale aandacht voor de lage meldingsdrempels en specifieke regelgeving. Lees meer >

Maverick Advocaten in M&A Community over Wet Vifo

Diederik Schrijvershof schreef voor M&A Community over het wetsvoorstel veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames. Lees meer >

Invoering Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames nabij: waakzaamheid nu al geboden

Wet Vifo introduceert toets voor investeringen in vitale aanbieders en sensitieve technologieën. In deze blog beschrijven wij het toepassingsbereik en de belangrijkste aandachtspunten van de Wet Vifo. Lees meer >

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754

Adriaan Craita

T +31 20 238 20 99
M +31 6 19 483 477

Saskia Stolk

T +31 20 238 20 01
M +31 6 50 979 477