Maverick Advocaten spreekt over gezamenlijke inkoop dure geneesmiddelen

Op 13 oktober 2016 sprak Diederik Schrijvershof over de (on)mogelijkheden van gezamenlijke inkoop dure geneesmiddelen op de bijeenkomst Gevolgen transparantie door add-on registratie in 2017 georganiseerd door MEI Zakelijke bijeenkomsten. In zijn presentatie ging Diederik onder andere aan de hand van de Leidraad inkoop dure geneesmiddelen van de Autoriteit Consument & Markt in op de mededingingsrechtelijke aspecten. Naast de mededingingsrechtelijke aspecten heeft Diederik ook de relatie tussen gezamenlijke inkoop van dure medicijnen en de zorgplicht van zorgverzekeraars toegelicht. Meer informatie over de zorgplicht is te vinden in deze blog.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318