Maverick Advocaten spreekt op Jaarcongres Ontwikkelingen Mededingingsrecht

Martijn van de Hel is op 5 oktober 2017 één van de sprekers tijdens het 15e Jaarcongres Ontwikkelingen Mededingingsrecht. Het congres is een initiatief van Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht en inmiddels uitgegroeid tot hét congres voor het mededingingsrecht in Nederland.

Martijn neemt deel aan een panel dat de vraag behandelt in hoeverre clementieprogramma’s van mededingingsautoriteiten voldoende rechtswaarborgen kennen. Over de wijze waarop mededingingsautoriteiten omgaan met bewijs verstrekt door clementieaanvragers lopen de meningen uiteen. De Europese Commissie en de ACM menen dat hun bewijsvergaring de toets der kritiek doorstaat. Advocaten wijzen er op dat het recht van verdediging in het gedrang komt doordat mededingingsautoriteiten clementieaanvragers te weinig kritisch tegemoet treden en voor beklaagde ondernemingen geen mogelijkheid bestaat getuigen van clementieaanvragers te ondervragen. Ligt hier een probleem? En zo ja, kan tegemoet worden gekomen aan de bezwaren door de (wettelijke) procedures aan te passen zonder dat de effectiviteit van de clementieregeling in gevaar komt? Zie hier het volledige programma.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853