Maverick Advocaten over handhaving door ACM van de wet oneerlijke handelspraktijken in de agri- en foodsector

Op 1 november 2021 is de nieuwe Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (de “Wet”) in werking getreden. Diederik Schrijvershof schreef over de Wet een bijdrage in het Nederlands tijdschrift voor Europees recht. In de bijdrage wordt onder andere de handhaafbaarheid van de Wet alsook de praktische bezwaren bij grensoverschrijdende gevallen beschreven. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid voor de Nederlandse wetgever om verdergaande maatregelen te treffen. Voorts komt het mogelijke succes van de Wet, mede in het licht van de cruciale rol die de ACM zal (moeten) spelen bij de handhaving van de Wet, aan bod.

Meer informatie over de Wet is te vinden in deze blog. Voor meer informatie over het toezicht op inkoopmacht van retailers, handhaving door de ACM bij misleidende duurzaamheidsclaims in de agri-foodsector zie deze blog en deze blog. Lees hier over de toepassing van het mededingingsrecht bij de (vorming van) coöperaties in de agri- en foodsector en hun leden.

Lees hier het artikel over dit onderwerp.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318