Maverick Advocaten over concurrentie op het spoor: een monopolie zonder machtspositie voor de NS?

100% marktaandeel, maar geen economische machtspositie. Dit is het instinctief tegenstrijdige oordeel waarmee het CBb op 1 juni 2021 een streep heeft gezet door de boete van € 41 mln. van de ACM voor de NS. Volgens het CBb was er ten tijde van de concessieverlening van het hoofdrailnet door de Nederlandse Staat aan NS voldoende concurrentie aanwezig.

Martijn van de Hel en Adriaan Craita hebben over deze uitspraak een artikel geschreven voor het tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk. De conclusie luidt dat de constatering van het CBb niet juist is en dat de ACM terecht heeft vastgesteld dat er bij de concessieverlening aan NS destijds onvoldoende concurrentie was. Deze uitspraak versterkt dan ook de juridische noodzaak van een openbare gunningsprocedure waaraan alle potentiële concurrenten kunnen deelnemen.

Lees hier het artikel over dit onderwerp.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn.

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Adriaan Craita

T +31 20 238 20 99
M +31 6 19 483 477