Maverick Advocaten levert bijdrage aan gids Competition Litigation 2019

Martijn van de Hel heeft een bijdrage geleverd aan de International Comparative Legal Guide to: Competition Litigation 2019. In de bijdrage wordt ingegaan op de mogelijkheden in Nederland om mededingingsrechtelijke geschillen te laten beslechten in civiele procedures. Onderwerpen die worden behandeld in de bijdrage betreffen onder meer (massa) schadeclaims, jurisdictie en bewijs.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318