Maverick Advocaten kraakt in Zorgvisie kritische noten over voorstel zorgfusieverbod

Diederik Schrijvershof en Ramesh Kaushik hebben een blog geschreven voor Zorgvisie over het recente voorstel van minister De Jonge om te komen tot nog weer strengere zorgfusietoetsing. In zijn recente Kamerbrief stelt minister De Jonge het volgende voor:

  • Zorgaanbieders bij wie aangetoond is dat zij aanmerkelijk marktmacht bezitten mogen niet fuseren. Dit verbod geldt alleen niet bij een succesvol (maar door ACM zelden gehonoreerd) reddingsfusieverweer of efficiencyverweer.
  • Alle zorgaanbieders (ongeacht grootte of type zorg) die een maatregel van IGJ opgelegd hebben gekregen mogen niet fuseren. Dit verbod geldt alleen niet als deze zorgaanbieders succesvol aantonen dat de fusie noodzakelijk is om een faillissement af te wenden.

In de blog wordt naar voren gebracht waarom het voorstel van de minister een aantal ernstige zowel principiële als praktische bezwaren kent.

Diederik Schrijvershof werd eerder ook door Zorgvisie geïnterviewd over het voorstel. In dit interview plaatste hij al enkele kritische kanttekeningen.

Meer weten, lees ook onze blog: Voorstel zorgfusieverbod is onhaalbaar en werkt contraproductief, klik hier.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318