Maverick Advocaten in Zorgvisie over zorgverkoop 2019

Diederik Schrijvershof licht in Zorgvisie Magazine toe wat zorgverzekeraars moeten doen om in 2018 het convenant ter instelling van een onafhankelijke geschilleninstantie voor geschillenoplossing en beslechting zorgcontractering na te komen. In dat kader roept Diederik alle zorgverzekeraars op in hun inkoopbeleid 2019 expliciet te vermelden dat ook in de precontractuele fase ieder verzoek van of namens zorgaanbieders om de onafhankelijke geschilleninstantie in te schakelen wordt gehonoreerd.

Nu ontbreekt die tekst in het zorginkoopbeleid 2019 en dat werkt in het nadeel van de zorgaanbieders. Dit omdat zij nu per geval toestemming dienen te verkrijgen om die stap te kunnen zetten en de ervaring leert dat zorgverzekeraars dan niet (direct) instemmen met een gang naar de onafhankelijke geschilleninstantie. Dat terwijl die instantie onder regie van het ministerie van VWS in het in het leven is geroepen, de NZa ook naar dit forum verwijst en Andre Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) eerder aantekent: “ZN heeft vandaag met 25 beroeps- en brancheorganisaties in de zorg een convenant ondertekend, waarmee ze een ‘Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering’ hebben ingesteld. Andre Rouvoet (voorzitter ZN) benadrukt dat het goed is dat deze instantie er nu is. “Deze instantie kan, als een laagdrempelige scheidsrechter, bijdragen aan het oplossen van een probleem tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.”

Dat volgens ZN in getekende contracten al wordt verwezen naar de onafhankelijke geschilleninstantie is uiteraard onvoldoende want dat ziet alleen op het lopende contract. In het inkoopbeleid 2019 openbaar kenbaar maken dat ook in de precontractuele fase om te komen tot een (nieuw) contract 2019 ieder verzoek om de geschilleninstantie in te schakelen door de zorgverzekeraar wordt gehonoreerd, is immers iets wezenlijk anders dan een verwijzing in een reeds gesloten contract. Diederik meent dat alle zorgverzekeraars niet alleen vanwege de naleving van het convenant, maar ook op de grond van de ZN Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap als volgt hun maatschappelijk verantwoordelijk dienen te nemen: Expliciteer in het zorginkoopbeleid 2019 dat ook in de precontractuele fase ieder verzoek van of namens zorgaanbieders om de onafhankelijke geschilleninstantie in te schakelen als gehonoreerd dient te worden beschouwd.

Klik hier voor de bijdrage aan Zorgvisie. Voor 12 praktische tips voor een succesvolle (gezamenlijke) zorgverkoop in 2018 klik hier of raadpleeg www.zorgcontractering.com

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318