Maverick Advocaten in Zorgvisie over aanpassing zorgspecifieke fusietoets en waarom afschaffen van de toets beter en nodig is

Diederik Schrijvershof en Paul Breithaupt schreven voor Zorgvisie een blog over de aanpassing van de zorgspecifieke fusietoets. De NZa past, vooruitlopend op de beoogde overheveling van de fusietoets naar de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”), per 1 juli 2022 de invulling van de fusietoets aan. Met deze beleidswijziging wordt de reikwijdte van de fusietoets ingeperkt, maar de wijziging brengt helaas geen significante verbetering. De lage 50 personen drempel blijft bestaan, waardoor ook transacties met kleine zorgaanbieders bij de NZa meldingsplichtig blijven. De zorgspecifieke fusietoets kan al jaren op kritiek rekenen. Na acht jaar is duidelijk dat de fusietoets overbodig is en dubbel werk creëert. Dit wordt met de beleidswijzing van de NZa of de beoogde overheveling van de zorgspecifieke fusietoets naar de ACM niet weggenomen. Afschaffing van de zorgspecifieke fusietoets is de oplossing. Daarmee wordt capaciteit vrijgemaakt die ingezet kan worden voor andere onderwerpen. In de blog wordt toegelicht dat in de zorgsector legio onderwerpen zijn die (acuut) aandacht van de NZa en de ACM behoeven. Te denken valt aan het toezicht op de zorginkoop en de handhaving van de zorg(inkoop)plicht van de zorgverzekeraars en zorgkantoren. Datzelfde geldt voor verbetering van de informatieverstrekking door zorgverzekeraars aan consumenten en de doeltreffende aanpak van de groeiende zorgpolisjungle door de NZa/ ACM.

Zie voor de wijzigingen ook deze blog. Meer weten en praktische tips horen over hoe om te gaan met de wijzigingen van de NZa fusietoetsing? Beluister onze podcast via Spotify of Apple Podcasts.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Paul Breithaupt

T +31 20 238 20 05
M +31 6 39 177 993