Maverick Advocaten reageert op consultatie wetsvoorstel overheveling taken van NZa naar ACM

Maverick Advocaten heeft als enige advocatenkantoor een (openbare) reactie geleverd op de consultatie van het wetsvoorstel inzake de overheveling van taken van de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) naar de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”).

De reactie van Maverick Advocaten spitst zich toe op de volgende drie onderwerpen: 

 1. Zorgfusietoets: niet aanpassen, maar afschaffen
  In onze reactie op het wetsvoorstel lichten wij toe dat de zorgspecifieke fusietoets van de NZa niet aangepast en overgeheveld naar ACM dient te worden, maar beter kan worden afgeschaft. Daarmee komt direct capaciteit bij de toezichthouders vrij die beter kan worden ingezet voor, bijvoorbeeld, het toezicht op de zorginkoop door de NZa en ACM.
   
 2. AMM-instrument: niet overhevelen, maar de NZa en ACM samen laten werken en AMM-maatregelen in evenwicht brengen
  Wat de overheveling van het aanmerkelijke marktmacht ( “AMM”) instrument van de NZa naar ACM betreft, lichten wij toe dat de voorgestelde overheveling van taken het probleem niet oplost. Wij pleiten voor:
  • Meer samenwerking tussen de NZa en ACM; dus gezamenlijk optrekken bij AMM-zaken. Daarvoor is geen wetswijziging nodig. De NZa en ACM kunnen dit op basis van de huidige wet per direct doen;
  • Het aanpassen van het AMM-instrument met zinvolle AMM-maatregelen die (ook) aan de zorgverzekeraars kunnen worden opgelegd. In het huidige wetsvoorstel wordt nu slechts voorzien in AMM-maatregelen die (zinvol alleen aan zorgaanbieders kunnen worden opgelegd (en niet (ook) aan zorgverzekeraars). Wij lichten in onze reactie op het wetsvoorstel toe dat deze aanpak de bestaande wanverhouding die er al is bij het AMM-instrument verder vergroot.
 1. Art. 45 Wmg-regeling: direct toepassen
  In onze reactie op het wetsvoorstel zetten wij uiteen dat er behoefte is aan de directe inzet van een art. 45 Wmg-regeling, waarmee de zorgverzekeraars gehouden zijn (anders dan bij de Good Contracting Practices) aan dwingende regels bij het contracteerproces.

Voor meer informatie over de zorginkoop klik hier, of raadpleeg www.zorgcontractering.com.  

 

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853