Maverick Advocaten in Mediaforum over rechterlijke toetsing marktanalysebesluiten ACM

Bas Braeken, Marlies Koppenol en Jade Versteeg hebben in media- en communicatierecht tijdschrift Mediaforum een artikel gepubliceerd over de ontwikkelingen van de rechterlijke toetsing van marktanalysebesluiten van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Op grond van de Telecommunicatiewet dient ACM iedere drie jaar ex ante regulering van telecommunicatiemarkten te heroverwegen (zie ook deze blog). In marktanalysebesluiten beschrijft ACM per markt of en zo ja, welke verplichtingen zij oplegt aan een partij met aanmerkelijke marktmacht. Deze besluiten worden doorgaans aan een zorgvuldige en kritische beoordeling door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) onderworpen. Het artikel analyseert hoe de toets van het CBb zich de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld, welke tendensen zijn waar te nemen en wat de verwachtingen voor de komende reguleringsperiode zijn. 

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn
 

Contact

Bas Braeken

T +31 20 238 20 01
M +31 6 11 592 679

Marlies Koppenol

T +31 20 238 20 07
M +31 6 11 347 001

Jade Versteeg

T +31 20 238 20 10
M +31 6 44 179 966