Maverick Advocaten in M&A Community over Wet Vifo

Diederik Schrijvershof schreef een blog voor M&A Community over de invoering van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (“Wet Vifo”). Hoewel de Wet Vifo nog niet in werking is getreden, is waakzaamheid bij lopende investeringsprojecten geboden. De minister van Economische Zaken en Klimaat (“EZK”) krijgt met de Wet Vifo namelijk de mogelijkheid om verwervingsactiviteiten die na 8 september 2020 plaatsvonden op risico’s voor de nationale veiligheid te toetsen tot acht maanden nadat de Wet Vifo in werking treedt. De Wet Vifo heeft tot doel de Nederlandse nationale veiligheid te beschermen. Daartoe reguleert de Wet Vifo verwervingsactiviteiten met betrekking tot in Nederland gevestigde ‘vitale aanbieders’ en ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie. Er wordt met de Wet Vifo voorzien in i) een meldplicht en ii) een investeringstoets voor verwervingsactiviteiten in vitale aanbieders en ondernemingen actief op het gebied van sensitieve technologie. Het gegeven dat de minister van EZK verwervingsactiviteiten met terugwerkende kracht kan toetsen in combinatie met de mogelijkheid voor de minister van EZK om door middel van een AMvB aanvullende categorieën vitale aanbieders en sensitieve technologieën aan te wijzen, is een niet te onderschatten factor van (rechts)onzekerheid bij transacties in een sterk aan verandering onderhevig geopolitiek klimaat. Waakzaamheid is daarom nu al geboden.

Vanwege de brede politieke steun voor de Wet Vifo wordt een inwerkingtreding daarvan in de tweede helft van 2022 verwacht.

In de blog licht Diederik het wetsvoorstel en de belangrijkste aandachtspunten van de nieuwe veiligheidstoets toe. Meer informatie over de Wet Vifo is te lezen in deze en deze blog of te beluisteren in onze podcast via Spotify of Apple Podcasts.

Meer weten over de Wet Vifo en FDI-gerelateerde vragen? Raadpleeg wetvifo.nl

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853