Maverick Advocaten in M&A Community over gun jumping

Diederik Schrijvershof schreef een blog voor M&A Community over de boete van 125 miljoen euro die de Europese Commissie heeft opgelegd aan Altice voor (onder andere) het uitoefenen van zeggenschap over PT Portugal voordat de Commissie daarvoor akkoord gaf. De boete voor ‘gun jumping’ staat niet op zichzelf. Zo verricht de Europese Commissie onderzoek naar vermeende gun jumping door Canon. Tegelijkertijd onderzoekt de Commissie gevallen waarin ondernemingen onjuiste informatie zouden hebben verstrekt aan de Commissie tijdens een meldingstraject. Facebook ontving daarvoor in 2017 al een forse boete van de Commissie. De naleving van het verbod op gun jumping en andere procedurele regels bij meldingstrajecten staat hoog op de agenda van mededingingsautoriteiten in buiten- en binnenland. In Nederland beboette de Nederlandse Zorgautoriteit eind 2017 een zorgaanbieder voor het te laat melden van een transactie in het kader van de zorgspecifiekefusietoets.

In de blog licht Diederik deze ontwikkelingen toe en geeft hij tips om boetes voor gun jumping te voorkomen.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318