Maverick Advocaten in Global Competition Review over oordeel CBb dat ACM handhavingsverzoek terecht heeft afgewezen wegens ontbreken bevoegdheid

Cyriel Ruers is door Global Competition Review (GCR) geïnterviewd over een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over het door ACM afwijzen van een handhavingsverzoek wegens het ontbreken van bevoegdheid. Het handhavingsverzoek was ingediend door Silver Psychologie en zag op mogelijk mededingingsbeperkend gedrag van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) en enkele onderwijsinstellingen.

Het CBb bevestigt dat de ACM het handhavingsverzoek terecht heeft afgewezen, omdat de ACM niet bevoegd is om een klacht over door de overheid gefinancierd onderwijs te onderzoeken. Het feit dat de overheid de hoofdzakelijke financier van deze activiteiten is, maakt dat er geen sprake is van een economische activiteit. Daarom kan de ACM de klacht niet inhoudelijk onderzoeken. De uitspraak bevestigt de eerdere uitspraak van de rechtbank Rotterdam van juli 2021. Met haar oordeel sluit het CBb aan bij een prejudiciële uitspraak van het Hof van Justitie EU uit juni 2017, waarin werd geoordeeld dat onderwijs dat wordt gegeven door instellingen die geheel of hoofdzakelijk met overheidsmiddelen worden gefinancierd geen economische activiteit vormt.

GCR vroeg Cyriel Ruers naar de inzet van handhavingsverzoeken in Nederland en de betekenis van de uitspraak voor de bevoegdheid van de ACM:

“Maverick Advocaten partner Cyriel Ruers in Amsterdam said companies may lodge a complaint with the ACM when they do not have enough evidence to bring a private action themselves. Complainants will often seek the ACM to take action as its decisions to investigate and any potential subsequent fines are very valuable in private lawsuits, he noted. Ruers added that the tribunal’s judgment confirms the ACM does not have jurisdiction to investigate a company if the activity concerned is completely – or predominantly – financed by public funds. But it does not clarify the exact share of public financing that is needed for a company’s conduct to fall outside the scope of the country’s Competition Act, he said.”

De ACM wijst vaker handhavingsverzoeken af, omdat deze buiten haar bevoegdheid vallen. Zo wees zij een handhavingsverzoek tegen de bevoordeling van afvalverwerker Twence af, omdat het verzoek betrekking had op aanbestedingsregels. Ook komt het vaker voor dat partijen in beroep gaan tegen de afwijzing van een handhavingsverzoek. Zo gaf de rechtbank Rotterdam de ACM gelijk toen zij een handhavingsverzoek tegen een drinkwaterleverancier afwees, omdat de drinkwaterlevering niet kwalificeert als economische activiteit waarop de mededingingsregels van toepassing zijn.

Het volledige artikel van GCR is hier te lezen.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318