Maverick Advocaten in FD over onderzoek naar concurrentie containervaart

Diederik Schrijvershof is door het Financieele Dagblad om een reactie gevraagd over de enorme stijging in prijzen in de mondiale containervaart. Afhankelijk van de route liggen de prijzen momenteel vier tot zeven keer zo hoog als een jaar geleden. Dat is een prijsontwikkeling die bij verladers tot vermoedens leidt van kartelvorming door rederijen. De rederijen beargumenteren dat de hoge prijzen zijn ontstaan door de coronapandemie, die de logistieke keten heeft verstoord. Met name in de havens van de Verenigde Staten is er sprake van congestie. President Biden ondertekende daarom in medio juli 2021 een presidentieel decreet om de concurrentie in onder meer de containervaart te vergroten. In het decreet moet de toezichthouder Federal Maritime Commission (FMC) krachtig optreden tegen rederijen die Amerikaanse exporteurs hoge kosten in rekening brengen. In de Europese Unie blijven maatregelen vooralsnog uit. Wel rijst de vraag of de Europese Commissie de situatie niet moet onderzoeken en op basis van mededingingsregels moet gaan ingrijpen. Het FD schrijft daarover in het artikel Wie legt de rederijtarieven aan banden?:

‘’Diederik Schrijvershof, mededingingsadvocaat bij Maverick Advocaten, noemt nog een ander aspect. 'In de EU is een oligopolie of gebruik van marktmacht op zich niet verboden. Het gaat erom dat er geen misbruik van wordt gemaakt. In de VS kan het al een probleem zijn als één onderneming een machtspositie probeert te verwerven.'

Hoewel een klacht de gebruikelijke weg is, kan de Commissie besluiten om op eigen gezag in actie te komen, vult Schrijvershof aan. Maar de capaciteit is beperkt en de mededingingsautoriteit moet prioriteiten stellen. Bovendien: samenwerken mag van de EU.’’

‘’Vorig jaar besloot Vestager een uitzondering op de mededingingsregels te verlengen. Rederijen mogen nog vier jaar samenwerken in allianties, wat erop neerkomt dat zij elkaars laadruimte delen. Schrijvershof: 'Dan gaat het erom aan te tonen dat de rederijen de voorwaarden van deze regeling schenden.'’

Het volledige artikel is hier te lezen.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318