Maverick Advocaten blogt over toetsing ‘killer-acquisitions’ voor M&A Community

Diederik Schrijvershof en Paul Breithaupt schreven een blog voor M&A Community over de oproep van de Europese Commissie (“Commissie”) om ‘killer-acquisitions’ te laten toetsen door de Commissie mocht die transactie onder de (omzet)drempels blijven en normaal gesproken niet getoetst worden. De Commissie haalt in dat kader een oud instrument van stal: Artikel 22 van de Concentratieverordening (“CoVo”). Artikel 22 CoVo geeft nationale mededingingsautoriteiten zoals de ACM de mogelijkheid problematische fusies, overnames en bepaalde joint ventures die onder de nationale (omzet)drempels blijven, voor toetsing te verwijzen naar de Commissie.

Op 20 april 2021 meldde de Commissie een art. 22 CoVo verzoek van Frankrijk, waarbij ook Nederland zich aansloot, te honoreren. De overname tussen GRAIL en Illumina blijft onder de nationale en Europese omzetdrempels, maar zal nu alsnog worden getoetst door de Commissie. Verschillende mededingingsautoriteiten uit EU lidstaten, waaronder Nederland, sloten zich aan bij het verwijsverzoek uit Frankrijk. De ACM meldt op haar website verheugd te zijn met deze stap van de Commissie.

Dit alles laat zien dat de oproep van de Commissie om met de inzet van art. 22 CoVo ‘killer-acquisitions’ te laten toetsen wordt opgevolgd. Deze koerswijziging bij concentratiecontrole in de EU zal grote gevolgen hebben voor de fusie- en overnamepraktijk binnen de Europese Unie. In de blog lichten Diederik en Paul deze ontwikkeling toe.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Paul Breithaupt

T +31 20 238 20 05
M +31 6 39 177 993