Martijn van de Hel en Maarten Haak bespreken Coty arrest in vakblad BerichtenIE

Martijn van de Hel en Maarten Haak (Hoogenraad & Haak) hebben in het vaktijdschrift Berichten Industriële Eigendom een annotatie geschreven bij het arrest Coty waarin het Hof van Justitie heeft bepaald dat een leverancier zijn selectieve distributeurs kan verbieden luxeproducten via online marktplaatsen te verkopen. Martijn en Maarten betogen dat op basis van dit arrest en de reactie daarop van de Europese Commissie het een leverancier ook bij open-distributie en bij niet-luxeproducten is toegestaan distributeurs een online marktplaatsverbod op te leggen.

Lees hier het artikel.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853