Interview Martijn van de Hel over impact Netherlands Commercial Court op mededingingsprocedures

Martijn van de Hel is door het internationale mededingingsnieuwsbureau PaRR geïnterviewd over de gevolgen van de oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC) voor mededingingsprocedures. De NCC moet een Nederlandse rechtbank worden die gespecialiseerd is in internationale handelsgeschillen. De NCC behandelt zaken standaard in het Engels en doet in het Engels uitspraak. De procedures zijn volledig toegesneden op een zo efficiënt mogelijke behandeling van veelal complexe zaken. Lees hier het interview.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853