Let op: per 1 juli ACM boetes verhoogd

Per 1 juli 2016 zijn de boetemaxima van de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) fors verhoogd. Dit geldt voor overtredingen van alle wetten waarop ACM toeziet. Met name de maximumboete voor overtreding van het kartelverbod is gestegen, zowel voor de betrokken ondernemingen als personen. In deze blog worden de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet en uitgelegd hoe bedrijven zich hierop kunnen voorbereiden. Ook wordt kort stilgestaan bij de nieuwe wet die bedrijven verplicht tot een interne meldregeling voor klokkenluiders.

Kartelboetes

ACM kan voor een kartel gestart na 1 juli 2016 een boete opleggen van maximaal € 900.000 (in plaats van € 450.000) of - indien dat meer is - maximaal 40% van de jaarlijkse concernomzet (in plaats van maximaal 10%). De boete wordt verdubbeld indien blijkt dat een bedrijf zich in een periode van vijf jaar daarvoor aan eenzelfde overtreding schuldig heeft gemaakt (recidive).

Ook de boete voor een feitelijk leidinggevende is verhoogd naar maximaal € 900.000 (voorheen € 450.000). Ditzelfde geldt voor een boete wegens niet-medewerking aan een onderzoek van ACM. Deze bedraagt voortaan maximaal € 900.000 (voorheen € 450.000) of - indien dat meer is - ten hoogste 1% van de jaarlijkse omzet. Ook deze boetes worden in het geval van recidive verdubbeld.

Kartelovertredingen die vóór 1 juli 2016 zijn gestart vallen onder het “oude” boeteregime, ook indien de overtreding tot na 1 juli 2016 heeft voortgeduurd.

Andere boetes

Ook alle andere maximumboetes die ACM kan opleggen zijn verdubbeld. Hierbij kan worden gedacht aan boetes voor overtreding van het verbod op misbruik van machtspositie, het concentratietoezicht, het consumentenrecht, de Warmtewet of de post, vervoer, energie en telecom regels.

Kort samengevat ziet het boetesysteem van ACM er voor overtredingen begaan na 1 juli 2016 als volgt uit:

  • voor alle lichte overtredingen: € 900.000 of - als dat hoger is - 1% van de omzet van de marktorganisatie;
  • voor alle zware overtredingen: € 900.000 of - als dat hoger is - 10% van de omzet van de marktorganisatie;
  • recidive leidt in alle gevallen (lichte overtredingen en zware overtredingen) tot verdubbeling van de onder de vorige punten beschreven toepasselijke absolute en relatieve boetemaxima.

De minister heeft inmiddels de Boetebeleidsregels voor ACM aan deze wetswijziging aangepast.

Bereid u voor

ACM is onlangs een offensief gestart om meer kartels op te sporen. Wij reageerden daar op gepaste wijze op. Gezien de hoge boetes voor de overtreding van het kartelverbod en niet-meewerken bij een onderzoek, is het van belang goed voorbereid te zijn op een eventuele bedrijfsinval van ACM. Op de website www.acminval.nl wordt praktische informatie verstrekt over de belangrijkste rechten en verplichtingen van bedrijven. Hierbij worden tips & tricks gegeven hoe een bedrijf zich het beste bij een bedrijfsbezoek kan gedragen.

Belangrijk is nog te vermelden dat vanaf 1 juli 2016 bedrijven met meer dan vijftig werknemers in het kader van de Wet Huis voor de Klokkenluiders een interne meldregeling voor overtredingen van wet- en regelgeving moeten hebben. Ook in dat kader is een update van uw interne compliance-programma een goed idee. Een gespecialiseerde advocaat kan u hierbij assisteren.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318