Blogs consumentenrecht

ACM beboet opnieuw leverancier voor prijsbinding retailers

De ACM heeft een boete opgelegd aan LG voor beïnvloeding van onlineprijzen van retailers. Deze boete benadrukt de focus van de ACM op concurrentiebeperkend gedrag bij distributie. Lees meer >

Afspraken tussen leveranciers en distributeurs: waar liggen de grenzen?

In deze blog bespreken wij waar distributiecontracten aan moeten voldoen op grond van de mededingingsregels. Ook geven wij vijf praktische tips aan leveranciers en distributeurs. Lees meer >

7 tips bij online verkoop aan consumenten

In deze blog worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van consumentenrecht besproken. Ook worden tips gegeven voor bedrijven die online aan consumenten verkopen. Lees meer >

Voedings- en gezondheidsclaims: complexe regulering en een strenge NVWA

Aandachtspunten en stappenplan voor levensmiddelenbedrijven bij het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims. Lees meer >

Europese consumententoezichthouders starten offensief tegen ‘dark patterns’: toezicht op digitale manipulatieve praktijken verscherpt

Gezamenlijk onderzoek Europese consumententoezichthouders naar dark patterns resulteert in oproep tot strengere wetgeving. Waar moeten bedrijven nu en in de toekomst op letten? Lees meer >

Levensmiddelen recalls en handhaving door de NVWA – de belangrijkste aandachtspunten

In deze blog schetsen wij de belangrijkste verplichtingen voor bedrijven m.b.t. voedselveiligheid, zetten wij de handhavingsbevoegdheden van de NVWA op een rij en staan wij stil bij product recalls. Lees meer >

Strengere regels voor (online) verkoop: nepkortingen aan banden gelegd

ACM verscherpt toezicht en handhaving op nepkortingen. De belangrijkste praktische aandachtspunten voor online retailers op een rij. Lees meer >
1 2 3 4 5 6 7 >