Een melding indienen bij de NZa

Zorgaanbieders die een concentratie bij de NZa moeten melden zijn gehouden een 'effectrapportage' op te stellen en cliënten, personeel en andere belanghebbenden te betrekken bij de besluitvorming. In de effectrapportage moeten de zorgaanbieders aangeven:

 • de doelstelling van de concentratie;
 • de reden voor de concentratie;
 • de aard van de operatie: wat gaat er precies gebeuren, wat is de structuur
  van de nieuwe organisatie en hoe wordt de concentratie gerealiseerd;
 • de verwachte gevolgen van de concentratie voor de financiën, de zorgverlening,
  de kwaliteit en de bereikbaarheid van de zorg en voor ondersteunende diensten; en
 • de wijze waarop cliënten, personeel en andere belanghebbenden bij de
  besluitvorming zijn betrokken en de wijze waarop met hun inbreng is omgegaan.

De NZa heeft een meldingsformulier opgesteld waarmee partijen de benodigde informatie kunnen aanleveren. De NZa zal ook toetsen of er door de concentratie risico's ontstaan voor de bereikbaarheid van cruciale zorg (ambulancezorg, spoedeisende hulp, acute verloskunde, crisisopvang in de GGZ en Wlz-zorg). De NZa kan vervolgens:

 • onvoorwaardelijke goedkeuring verlenen;
 • voorwaarden, voorschriften of beperkingen verbinden aan goedkeuring
  (zoals het tijdelijk open houden van een zorglocatie); of
 • goedkeuring onthouden als cliënten en personeel niet op zorgvuldige
  wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie of de
  continuïteit van cruciale zorg in gevaar is.

Welke stappen moeten worden genomen voor een melding bij de NZa?
Stuur ons een e-mail als u een kosteloos een concreet stappenplan wil ontvangen.

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853