Maverick Advocaten reageert op consultatie Regeling Zorginkoop

Maverick Advocaten heeft namens brancheverenigingen InEen, KNMP, LHV, LVVP, NIP, NVOS, P3NL en VPH een reactie geleverd op de consultatie van de nadere regel Transparantie Zorginkoopproces Zvw (“Regeling Zorginkoop”).

In de reactie op de consultatie doet Maverick Advocaten namens deze brancheverenigingen concrete voorstellen om de Regeling Zorginkoop van de NZa aan te scherpen door meer concrete normen en (minimum)termijnen op te nemen in de regeling. Dat draagt in lijn met de doelstelling van de Regeling Zorginkoop bij aan een transparanter zorginkoopproces. Concretere (minimum)termijnen en normen maken de Regeling Zorginkoop ook handzamer voor zowel zorgaanbieders en zorgverzekeraars en daarmee wordt het contracteerproces meer voorspelbaar. Ook wordt door meer concrete (minimum)termijnen en normen de Regeling Zorginkoop voor de NZa eenvoudiger (sneller en doeltreffender) te handhaven.

Maverick Advocaten deed vorige zomer al suggesties om de Regeling Zorginkoop aan te scherpen. Voor meer tips over hoe te komen tot een goed contract zie zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318