Vereenvoudiging van de fusiecontroleprocedures maar wel meer toezicht

De Europese Commissie en de ACM houden toezicht op fusies, overnames en joint ventures. Transacties die bepaalde omzetdrempels overstijgen moeten vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd. Op dit systeem valt het nodige af te dingen. De Europese Commissie heeft per 1 januari 2014 in ieder geval de categorie van transacties die vereenvoudigd kunnen worden verruimd. De vereenvoudigde procedure geldt voortaan voor concurrenten met een marktaandeel van minder dan 20% (voorheen 15%) en voor bedrijven actief op (verticaal) verwante markten met een marktaandeel van minder dan 30% (voorheen 25%). Ook transacties die slechts tot een minimale toename in marktaandeel leiden, vallen voortaan onder de vereenvoudigde procedure. Verder wordt de hoeveelheid informatie die partijen moeten aanleveren beperkt en is het "pre-notificatie" proces verder gestroomlijnd. Het is de verwachting dat de ACM niet achter zal willen blijven en ook haar procedure verder vereenvoudigt. De kans is groot dat het in 2014 mogelijk wordt om concentratiemeldingen digitaal aan de ACM te verzenden. De eerste ervaringen op dit terrein bij de Nederlandse Zorgautoriteit zijn in ieder geval positief.

Controversiëler is het plan van de Europese Commissie ook bepaalde vormen van verwerving van niet-controlerende minderheidsbelangen onder het concentratietoezicht te brengen. De Europese Commissie neemt hiermee afstand van het huidige uitgangspunt dat alleen de verwerving van uitsluitende zeggenschap (zoals een overname) of gezamenlijke zeggenschap (zoals een joint venture) onder het Europees concentratietoezicht valt. Directe aanleiding voor de Europese Commissie is het minderheidsbelang dat vliegtuigmaatschappij Ryanair eerder in concurrent Air Lingus verkreeg en dat niet onder het fusietoezicht van de Europese Commissie viel. Niet-controlerende minderheidsdeelnemingen kunnen ook de concurrentie beperken. Een voorbeeld is een onderneming die een financieel belang in een concurrent krijgt. De onderneming kan hierdoor de prikkel verliezen scherp met deze concurrent te blijven concurreren of zelfs de prikkel krijgen zijn marktgedrag met deze concurrent af te stemmen. Dit jaar zal duidelijker worden of (en, zo ja, hoe) het fusietoezicht op dit punt wordt gewijzigd.

Per 1 januari 2014 is het fusietoezicht voor de Nederlandse zorgsector uitgebreid met de zorgspecifieke fusietoets (of zorgfusietoets). Een zorgaanbieder is voortaan verplicht het voornemen van een concentratie (fusie, overname of joint venture) bij de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) te melden. Een melding moet worden gedaan als ten minste één van de betrokken partijen een zorgaanbieder is die met tenminste 50 personen zorg verleent. De NZa keurt de overname goed als blijkt dat goed is nagedacht over het doel en de gevolgen van de concentratie, alle stakeholders (cliënten, personeel, verzekeraars/gemeenten) op zorgvuldige wijze zijn betrokken en de acute verloskunde niet in gevaar komt. Indien de concentratie tevens de omzetdrempels haalt die gelden voor een melding bij de ACM, dient de concentratie (daarna) ook bij de ACM te worden gemeld.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem met ons contact op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853