Nieuwsbrief


 

2016 is inmiddels in volle gang. Dit jaar zal een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van het mededingingsrecht, economische regulering en het consumentenrecht. Maverick Advocaten zet voor u de tien belangrijkste trends voor 2016 op een rij.

De 10 trends voor 2016
 

01 Bredere toepassing maar scherpere toetsing kartelverbod
ACM zal hogere boetes kunnen opleggen en de reikwijdte van het kartelverbod breidt verder uit. Rechters zullen besluiten steeds kritischer toetsen >
02 Intensivering van het concentratietoezicht
Hervorming van de fusiecontroleregels blijft voorlopig uit maar het takenpakket van ACM wordt mogelijk wel verruimd >
03 Misbruik machtspositie: Europa baant nieuwe wegen
Het toezicht van ACM op het verbod van misbruik machtspositie steekt schril af tegen het track record van de Europese Commissie. Gaat dat in 2016 veranderen? >
04 Niet minder maar méér telecomregulering
Als gevolg van onder meer Europese regelgeving zal het Nederlandse telecomrecht verder worden gewijzigd >
05 Meer zorgtoezicht: zowel bij fusies als zorginkoop
Intensiever toezicht op zorgfusies, nieuwe regels voor zorginkoop en meer mogelijkheden voor zorgaanbieders. 2016 wordt de lakmoesproef voor toezicht in de zorg >
06 Splitsing blokkeert wetsvoorstel STROOM
Wat zijn de effecten van de verwerping van het wetsvoorstel STROOM voor de energiesector>
07 ACM heeft spoor en havens in het vizier
De aandacht van ACM blijft gericht op de vervoersector. Nieuwe handhavingsbesluiten liggen in het verschiet >
08 Concurrerende overheden onder vuur
De bijklussende overheid heeft de aandacht van ACM terwijl de kritiek op Wet M&O luider wordt. De Commissie richt zich met het verbod op staatssteun op “belastingparadijzen” >
09 NL rechters niet bang voor hoge kartelschadevergoeding
Nederland wordt steeds aantrekkelijker voor follow-on claims omdat de rechter al snel zijn bevoegdheid aanneemt en ook bereid is een concrete schadevergoeding vast te stellen >
10 Naleving consumentenregels blijft speerpunt
ACM zal de strategie van naming en shaming voortzetten en niet schromen nieuwe boetes op te leggen. Nieuwe (Europese) wetsvoorstellen komen eraan >

E-commerce onder de loep van Europese Commissie

In 2015 is de Europese Commissie een sectoronderzoek gestart ten aanzien van e-commerce. De Europese Commissie heeft aangekondigd in de eerste helft van 2016 haar voorlopige bevindingen uit dit onderzoek te publiceren. In het eerste kwartaal van 2017 verwacht de Europese Commissie haar finale rapport te publiceren. Naar verwachting zal de Europese Commissie aansturen op extra maatregelen om e-commerce te stimuleren. 

www.ecommercesectorinquiry.com

Maverick Blogs

Mededingingsrecht en M&A: over de huid van de beer en gunjumping >

Zeven tips voor bedrijven bij consumentenverkoop >

Clementieverklaringen voortaan vogelvrij >

Zorginkoop 2017: start bijtijds en benut uw rechten >

Meer blogs op onze website >

Maverick Advocaten is het boutique advocatenkantoor in Nederland dat zich exclusief toelegt op het mededingingsrecht, economische regulering en het consumentenrecht.

Ga naar onze website >

Maverick Advocaten N.V.

Barbara Strozzilaan 360
1083 HN Amsterdam

T: +31 20 238 20 00
www.maverick-law.com