Maverick en VDB in het nieuws over schadeprocedure huizenhandelaren tegen ACM

Martijn van de Hel en Silvia Vinken (VDB Advocaten) zijn door nieuwswebsite De Jurist geïnterviewd over de civiele procedures die zij namens zes huizenhandelaren tegen de ACM hebben ingesteld vanwege de schade die zij hebben geleden als gevolg van de boetes die ACM ten onrechte aan hen heeft opgelegd. Lees hieronder het artikel:

--

Het was een megazaak van de ACM die mislukte: het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) herriep in 2017 in een kritische uitspraak de boetes die de toezichthouder had opgelegd aan 61 huizenhandelaren. Zij zouden zich volgens de ACM bij huizenveilingen schuldig hebben gemaakt aan kartelvorming. De rechter oordeelde dat er weliswaar in een aantal gevallen ‘naveilingen’ met een mededingingsbeperkende strekking waren geweest, maar wat betreft het door de ACM gestelde kartel was volgens de rechter sprake van ‘bewijsgebreken van fundamentele aard’.

Tunnelvisie

Volgens advocaten Silvia Vinken (VDB Advocaten Notarissen en Martijn van de Hel (Maverick Advocaten), die een groot aantal van de huizenhandelaren vertegenwoordigen, heeft de toezichthouder schade berokkend door een tunnelvisie en het al in de onderzoeksfase zoeken van media-aandacht. Zij vinden dat de ACM had moeten wachten met publiceren tot er een inhoudelijk eindoordeel van de rechter lag. De ACM is het daarmee niet eens en werpt bij monde van woordvoerder Murco Mijnlieff tegen dat de voorzieningenrechter na de oplegging van de boetes het door de advocaten gevorderde publicatieverbod afwees.

Eind 2018 trof de ACM met 48 handelaren een collectieve (deel)schikking. Volgens de advocaten ging het om €25.000 voor materiële en €10.000 voor immateriële schade.

Vinken: ‘Voor dertig handelaren was de zaak daarmee afgewikkeld, voor de anderen stond nog een traject open om aanvullende schade te claimen. Twaalf daarvan hebben met de ACM overeenstemming bereikt, de andere zes zijn inmiddels overgegaan tot dagvaarding.’ Ook handelaren die zich niet bij het collectief hebben aangesloten kregen vergoedingen.

In 2019 kende het CBb in drie zaken immateriële schade toe van €40.000 per zaak, maar de vermogensschadeclaims werden afgewezen. In totaal zou de ACM zou inmiddels miljoenen hebben uitgekeerd.

Gecriminaliseerd

Natuurlijk leidt niet elke vernietiging van een boetebesluit tot een schadekwestie, zegt Vinken, maar in dit geval speelde het handelen van de ACM een grote rol in de uiteindelijke schade. ‘Keer op keer werd ontlastend bewijs genegeerd en men wilde niet wachten met publiceren van de boetebesluiten. Voor de betrokken handelaren was het een heel heftige zaak. Ze werden door de media-aandacht gecriminaliseerd, banken zegden massaal kredieten op,’ aldus Vinken.

De Rechtbank Den Haag zal waarschijnlijk de zes zaken gezamenlijk behandelen. Naar verwachting zal de zitting plaatsvinden in 2021.

--

Bekijk hier het originele bericht.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853