Maverick Advocaten spreekt op congres Ontwikkelingen Mededingingsrecht 2014

Op 2 oktober 2014 sprak Diederik Schrijvershof op het Reed Business congres Ontwikkelingen Mededingingsrecht 2014. Hij leverde daarbij een bijdrage aan de Update Concentratiecontrole. Diederik ging daarbij in op de verschillen tussen de zorgsector en andere sectoren. Dit mede tegen de achtergrond van het hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 27 februari 2014 ten aanzien van de ‘beschuitfusie’ en het beroep dat NPCF bij de Rechtbank Rotterdam aantekende tegen de goedkeuring van een ziekenhuisfusie door de Autoriteit Consument & Markt. Op deze ontwikkelingen wordt nader ingegaan in deze blog en dit artikel.

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318