Maverick Advocaten reageert in FD op verbod ziekenhuisfusie ACM

De Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) heeft op 15 juli jl. gemeld de fusie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis en de Rivas Zorggroep te verbieden. Nadat ACM (voorheen NMa) sinds 2011 dertien ziekenhuisfusies heeft toegestaan, is dit de eerste keer dat ACM een ziekenhuisfusie verbiedt.

ACM concludeert dat door de fusie een belangrijk deel van de concurrentiedruk op de betrokken partijen wegvalt, ondanks de aanwezigheid van enkele andere ziekenhuizen in de omgeving. Dit blijkt aldus ACM uit onderzoek naar patiëntenstromen, onderzoek onder huisartsen en uit informatie van zorgverzekeraars. Een belangrijke factor voor ACM om te komen tot een verbod lijkt gelegen te zijn in de veranderde houding van zorgverzekeraars ten opzichte van ziekenhuisfusies.

In het Financieele Dagblad reageert Diederik Schrijvershof op vragen over het verbod voor deze ziekenhuisfusie. Hij gaat onder andere in op het belang voor fuserende ziekenhuizen om de zorgverzekeraars aan hun kant te krijgen, maar ook op de houdbaarheid van de gewijzigde visie van ACM over mogelijkheden van zorgverzekeraars om met hun inkoopmacht tegenwicht te bieden aan een gefuseerde zorginstelling. 

Eerder kwam een reeks van goedgekeurde ziekenhuisfusies ACM op kritiek te staan, waaronder van de Nederlandse Zorgautoriteit ("NZa"). Een uitgebreide toelichting op het toetsingskader van de NZa en ACM bij fusies met hoge marktaandelen is te vinden in de bijdrage 'ACM: van beschuit tot zorg, (hoe te) meten met twee maten bij fusies met hoge marktaandelen?'.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318