Maverick Advocaten publiceert overzicht recente rechtspraak kartelschadeclaims

Nederland heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een aantrekkelijk forum voor het beslechten van follow-on procedures op het gebied van het mededingingsrecht (“kartelschadeclaims”). De aantrekkelijkheid van Nederland is onder meer ingegeven door de pragmatische en relatief snelle maar tegelijkertijd ook zorgvuldige wijze waarop Nederlandse rechters deze procedures behandelen. Maverick Advocaten heeft een flyer opgesteld waarin recente rechtspraak op het gebied van kartelschadeclaims wordt behandeld. Voor meer informatie klik hier.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853