Maverick Advocaten publiceert over toezicht door ACM en NZa in de zorg

Diederik Schrijvershof en Bas Braeken schreven voor het Tijdschrift voor Toezicht de column “Markttoezicht in de zorg: dicht het hiaat voor het te laat is”. Diederik en Bas gaan in deze column in op de ontwikkelingen van het markttoezicht bij samenwerking door zorgaanbieders en het markttoezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars bij de zorginkoop. Zij doen daarbij concrete suggesties om het markttoezicht door de NZa en ACM te versterken.  

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem met ons contact op:

Bas Braeken

T +31 20 238 20 01
M +31 6 11 592 679

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318