Maverick Advocaten publiceert over toezicht door ACM en NZa in de zorg

Diederik Schrijvershof schreef voor het Tijdschrift voor Toezicht de column “Markttoezicht in de zorg: dicht het hiaat voor het te laat is”. Diederik en Bas gaan in deze column in op de ontwikkelingen van het markttoezicht bij samenwerking door zorgaanbieders en het markttoezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars bij de zorginkoop. Hij doet daarbij concrete suggesties om het markttoezicht door de NZa en ACM te versterken.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318