Maverick Advocaten publiceert over toetsing zorgfusies en toezicht in de zorg

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg schreven voor het vakblad Mededingingsrecht in de Praktijk het artikel “Toetsing van zorgfusies en toezicht in de zorg door ACM: hoe nu verder?”. Diederik en Jeanne gaan in het artikel in op de wijze waarop de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgfusies toetsen en omgaan met kritiek daarop. Tevens worden uitgelicht wat de gevolgen zijn van het wetsvoorstel waarbij de zorgspecifieke fusietoets en het AMM-instrument van de NZa naar ACM worden overgeheveld.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318