Maverick Advocaten publiceert over de bijzondere verantwoordelijkheid voor dominante ondernemingen

Martijn van de Hel heeft een artikel geschreven voor het tijdschrift Bedrijfsjuridische berichten over het leerstuk misbruik van machtspositie.

Martijn bespreekt de recente besluiten van de Europese Commissie (de zaak Google) en ACM (de zaak NS), alsmede een recente uitspraak van het Hof van Justitie (de zaak Intel). Uit deze zaken volgt dat ACM en de Commissie niet schuwen om de grenzen van het verbod op misbruik machtspositie op te zoeken. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over hoe de rechters met deze ontwikkeling zullen omgaan. Met name is de vraag of het Intel-arrest moet worden bezien tegen de specifieke achtergrond van die zaak, of dat er meer algemene conclusies kunnen worden getrokken uit dat arrest. De toekomstige uitspraken naar aanleiding van de beroepen van NS en Google zullen dus met belangstelling worden tegemoet gezien.

Het artikel is hier te lezen

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853