Maverick Advocaten publiceert over consolidatie telecomsector

Charlotte Eijberts en Bas Braeken schreven voor het vakblad Mededingingsrecht in de Praktijk het artikel “Telecomtoezicht anno 2015: Steeds meer via het concentratiecontroletoezicht?”. Charlotte en Bas gaan in het artikel in op de consolidatieslag in de telecommunicatiesector. Charlotte en Bas onderzoeken de spanning tussen de enerzijds kritische houding van de Europese Commissie bij de beoordeling van overnames in de telecomsector en anderzijds de door de Europese Commissie beoogde afname van regulering in de deze sector.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact