Maverick Advocaten publiceert over baanbrekend Dow/DuPont besluit

Maverick Advocaten heeft een artikel geschreven voor het tijdschrift Markt & Mededinging over het baanbrekende besluit tussen agrochemiegiganten Dow en DuPont van 27 maart 2017. Dit besluit is vooral van belang voor de beoordeling van innovatieaspecten in fusiezaken.

Aandacht voor innovatie bij fusies en overnames is niet nieuw. Wel heeft de Europese Commissie (de “Commissie”) in Dow/DuPont voor het eerste uitgebreid uiteengezet hoe zij innovatie bij concentraties beoordeelt. Ook wordt door deze zaak duidelijk dat de Commissie kijkt naar mogelijke mededingingsbeperkende gevolgen die steeds verder in de toekomst liggen. De Commissie bekeek bijvoorbeeld of de fusie innovatieconcurrentie in zogenaamde ‘innovation spaces’ zou beperken. Het gaat hierbij om (nog) niet bestaande markten. Concreet bekeek de Commissie (i) de kans dat bepaalde research van Dow en DuPont afzonderlijk tot daadwerkelijke nieuwe bestrijdingsmiddelen zou leiden (ii) en wat voor gevolgen de fusie zou hebben op die ontwikkeling. Het is dus goed mogelijk dat een ‘innovation space’ nooit zal uitmonden in een daadwerkelijke markt. Zover lijkt de Commissie tot dusver niet te zijn gegaan. De Commissie keek verder naar de gevolgen voor innovatie op de industrie als geheel. Ook dat lijkt niet eerder in deze mate te zijn gebeurd.

Deze ‘theories of harm’ lijken nu nog alleen toegepast te worden in volwassen industrieën. Het is echter niet uit te sluiten dat ze (bijvoorbeeld) ook worden toegepast op digitale sectoren. Maverick Advocaten werpt de vraag op (i) of innovatiebeleid niet beter vastgelegd moet worden in de Commissie’s richtsnoeren en (ii) hoe Dow/DuPont zich verhoudt tot de eis dat de Commissie een zorgvuldige prospectieve analyse dient te maken die slechts een paar jaar mag bestrijken.

Het artikel is hier te lezen.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318