Maverick Advocaten publiceert handreiking (basis)GGZ: de NZa & ACM

Bij een samenwerking of een fusie in de (basis)GGZ speelt de vraag of dit gemeld dient te worden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en/of de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Als niet gemeld hoeft te worden, dienen de betrokken partijen zelf na te gaan of hun samenwerking verenigbaar is met de Mededingingswet (Mw). Dit document, klik hier, biedt een overzicht voor ieder van deze scenario’s.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853