Maverick Advocaten opent portal www.zorgcontractering.com

Met dit portal informeert Maverick Advocaten zorgaanbieders en hun beroeps- en brancheverenigingen over (samenwerking bij) de contractering in de zorg. Voor zowel aanbieders in de care als de cure sector wordt het proces van zorginkoop in toenemende mate van belang. De opkomst van selectieve zorginkoop, de versnelling van het contracteerproces en de versterking van de positie van de zorgverzekeraars spelen hierbij een voorname rol.

Zorgaanbieders kunnen door samenwerking bij het proces van zorginkoop efficiencyvoordelen behalen. Er zijn in dat kader diverse samenwerkingsvormen denkbaar. Ook bestaan er voor beroeps- en brancheverenigingen mogelijkheden om advies en voorlichting te geven over en tijdens het contracteerproces. Voor meer informatie, vraag & antwoord en het bijwonen van een informatiebijeenkomst, zie www.zorgcontractering.com

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853