Maverick Advocaten in M&A Community over meldingsplicht NZa en ACM

Diederik Schrijvershof schreef voor M&A Community een blog over de lage NZa en ACM drempels die in de zorgsector van kracht blijven. Transacties in de zorg dienen sneller dan in andere sectoren te worden gemeld bij de ACM. Dit is het gevolg van de verlaagde omzetdrempels in het Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen. Dit Besluit is per 1 januari 2018 verlengd voor vijf jaar. Bovendien dient een transactie in de zorg doorgaans ook eerst bij de NZa te worden gemeld in het kader van de zorgspecifieke fusietoets alvorens bij de ACM kan worden gemeld. De volgtijdige aanpak is te meer van belang, omdat de NZa onlangs haar eerste boete voor het niet tijdig melden van een transactie bij de NZa heeft opgelegd. Waakzaamheid over de vraag of en wanneer transacties in de zorgsector moeten worden gemeld bij de NZa en, of de ACM blijft dus van belang. Meer informatie over de ontwikkelingen is te vinden in deze blog.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318