Maverick Advocaten in Follow the Money over Belgische distributiesubsidie

Martijn van de Hel is door Follow the Money, het platform voor onderzoeksjournalistiek, geïnterviewd over een mogelijke Nederlandse actie tegen de Belgische distributiesubsidie. Volgens het artikel zouden de twee uitgevers van Vlaamse en Nederlandse kranten, Persgroep en Mediahuis, een duopolie hebben opgebouwd dankzij een jaarlijkse Belgische subsidiestroom. Hierdoor zouden freelancers worden onderbetaald. Er zou sprake zijn van staatssteun en concurrentievervalsing. Follow the Money schrijft:

De enige jurist die wel onder eigen naam commentaar wil geven, is Martijn van de Hel van Maverick, een advocatenfirma die zich geheel en al heeft toegelegd op het mededingingsrecht. Ook Van de Hel is sceptisch. Vooral omdat de Belgen de distributiesteun tot een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) hebben gebombardeerd, en dit al vijf keer achtereen door de Europese Commissie is gehonoreerd. In de VFP-zaak vindt hij geen steun voor een Nederlandse klager. ‘Zie ik het goed,’ zegt Van de Hel, ‘dan heeft de Commissie de klacht van de Vlaamse kioskhouders afgewezen omdat de bezorging is aangemerkt als een DAEB en Bpost niet meer krijgt dan nodig is voor de uitvoering van de dienst, niet omdat de handel tussen lidstaten niet wordt beïnvloed.’

Evenmin is er nieuwe munitie te verwachten tegen de Belgische distributiesteun in de zaak van de freelancers Britt van Uem en Ruud Rogier tegen de Persgroep. ‘Honorering en/of werkgelegenheid zijn niet relevant voor concentraties,’ zo verwoordt Van de Hel de unanieme overtuiging van de mededingingsjuristen. Maar dat betekent niet dat de Persgroep bij voorbaat vrijuit gaat. Alleen dat Van Uem en Rogier hún munitie ergens anders vandaan moeten halen. ‘Ik denk,’ zegt Van de Hel, ‘dat zij het moeten zoeken in de hoek van misbruik van macht. In de zin van: de voorwaarden zijn dermate slecht dat dit als misbruik kan worden aangemerkt.’

Lees hier het artikel.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853